Výcvik SERE B


Výcvik SERE B

Účelové zoskupenie profesionálnych vojakov, prevažne delostreleckého prieskumu 1.mechanizovanej brigády, absolvovalo v dňoch 8. až 12. októbra výcvik SERE B v priestoroch CV Lešť.

Spolu devätnásť cvičiacich bolo vzdelávaných po teoretickej i praktickej stránke inštruktorom CV Lešť rotmajstrom Jánom Englerom za asistencie dvoch pomocných inštruktorov vyčlenených z raketometného oddielu a 12. mechanizovaného práporu Nitra. Výcvik bol zameraný na prežitie po odlúčení od jednotky a následnom zajatí. Cvičiaci boli vedení k osvojeniu si potrebných návykov a poznatkov ako efektívne odolávať zadržiavaniu v rôznych podmienkach. Obsahom kurzu bola tiež topografická príprava v rámci taktických presunov, prežitie vo voľnej prírode, prekonávanie prírodných prekážok pomocou lezeckých techník a spôsoby vyzdvihovania jednotky po simulovanom páde vrtuľníka.

Získané poznatky a skúsenosti budú nepochybne veľkým prínosom do ďalšej profesionálnej kariéry a vojenského života všetkých devätnástich cvičiacich, ktorí úspešne absolvovali kurz SERE B bez psychickej, či fyzickej ujmy. 


Výcvik SERE BVýcvik SERE BVýcvik SERE B

Autor: rmo , Foto: rmo - Dátum: 15.10.2018
Čítanosť: 1266
Verzia pre tlač

Skočiť na menu